WIADOMOŚCI

Przedstawiamy Państwu nowy skład
Prezydium Komisji ds Tańców Polskich.

wybrany 1 grudnia 2019 roku na spotkaniu Prezydium Komisji ds Tańców Polskich w Olsztynie.

Adrian Kulik

Przewodniczący

Jan Galasiński

wice Przewodniczący

Anna Gryszun

Członkini Prezydium

Anna Lewandowska

Członkini Prezydium

Dariusz Skrzydlewski

Członek Prezydium

Krzysztof Szyszko

Członek Prezydium

Jarosław Wojciechowski

Członek Prezydium