• Start
 • Przepisy dot. zasad przyznawania punktacji rankingowej

Przepisy dot. zasad przyznawania punktacji rankingowej

 1. Prowadzenie rankingu par tanecznych w poszczególnych kategoriach wiekowych ma na celu uatrakcyjnienie rywalizacji pomiędzy parami i stworzenie dodatkowej motywacji uczestniczenia w turniejach tańców polskich.
 2. Rankingiem objęta jest rywalizacja par najwyższej klasy w kategoriach : I, II, III, IV, V oraz kategorii VI, VII na turniejach odbywających się w sezonie tanecznym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podstawą naliczania punktów rankingowych jest udział co najmniej 3 par tanecznych w każdej kategorii.
 3. Punktacja rankingowa będzie udostępniana na bieżąco w witrynie internetowej Komisji ds. Tańców Polskich.
 4. Ewentualne uwagi dotyczące tej punktacji należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej za jej prowadzenie pod wskazany adres e-mailowy /zamieszczony przy tabelach/.
 5. O ilości zdobytych punktów rankingowych w każdym turnieju stanowią:
  1. Punkty dla par finałowych:
   I miejsce w turnieju - 50 pkt. 
   II miejsce w turnieju - 40 pkt. 
   III miejsce w turnieju - 30 pkt. 
   IV miejsce w turnieju - 20 pkt. 
   V miejsce w turnieju - 15 pkt. 
   IV miejsce w turnieju - 10 pkt.
  2. Punkty za uzyskane miejsce które zależą od:
 • ilości startujących par
 • miejsca zajętego w turnieju


Przykład 1.

   Para która zajęła 7 miejsce w turnieju w którym startowały 20 par otrzymuje
   1. 13 pkt. za zajęte miejsce w turnieju


Przykład 2.

   Para która zajęła 4 miejsce w turnieju w którym startowało 20 par otrzymuje
   1. 16 pkt. za zajęte miejsce w turnieju
   2. 20 pkt. za 4 miejsce w finale
    RAZEM = 36 pkt.

 

   Przykładowy sposób liczenia punktów :

 

Miejsce zajęte w turnieju Punkty za zajęte miejsce Punkty za uczestniczenie w finale
 • Cyfry w pierwszej kolumnie są zgodne z protokółem sędziego skrutinera (Miejsca zajęte w turnieju)
 • W kolumnie drugiej (Punkty za zajęte miejsce) punkty są przykładowo przydzielone dla kategorii w której startowało 20 par. Ilość przydzielonych punktów wskazuje na ilość wyprzedzonych par. Ostatnia para nie otrzymuje punktów.
 • W przypadku uzyskania jednakowego miejsca przez dwie lub więcej par, stosuje się zasadę przydziału punktów przypadających dla najwyższego miejsca zajętego równocześnie przez rzeczone pary (przykład po lewej stronie - miejsce 10). Kolejne pary otrzymuję punkty właściwe do zajętych miejsc.
1 19 50
2 18 40
3 17 30
4 16 20
5 15 15
6 14 10
7 13  
8 12  
9 11  
10 10  
10 10  
12 8  
13 7  
14 6  
15 5  
16 4  
17 3  
17 3  
19 1  
20 0