PRZEPISY DOTYCZĄCE ZASAD PUNKTACJI


Każda nowa lub nowoutworzona para nie posiadająca klasy tanecznej, ma prawo startu w turniejach organizowanych dla najniższej klasy w danej kategorii wiekowej.

 1. Przyznawanie punktów jest możliwe przy rywalizacji co najmniej 3 par.
 2. Para klasy niższej kategorii, aby przejść do klasy wyższej w danej kategorii musi:
 1. zgromadzić 100 pkt.,
 2. minimum trzykrotnie znaleźć się w gronie par zdobywających jedno z trzech pierwszych miejsc w turniejach (dotyczy par a nie pojedynczych tancerzy).

Wyjątek stanowią pary w kategorii VA, które aby przejść do klasy wyższej, tj. VS muszą:

 1. zgromadzić 200 pkt.,
 2. minimum trzykrotnie znaleźć się w gronie par zdobywających jedno z trzech pierwszych miejsc w turniejach (dotyczy par a nie pojedynczych tancerzy).
 1. Dopuszcza się zmianę partnerów w sezonie startowym.
 2. Zmiana partnerów skutkuje skreśleniem byłej pary z listy klasyfikacyjnej oraz wyzerowaniem zgromadzonych przez parę punktów.
 3. W chwili połączenia się partnerów z klasy wyższej z klasą niższą nowa para otrzymuje prawo startu w klasie posiadanej przez osobę z klasy niższej.
 4. W przypadku zmiany kategorii wiekowej przez parę klasy niższej, punkty uzyskane w niższej kategorii są zerowane.
 5. We wszystkich kategoriach wiekowych organizator turnieju ma prawo tworzyć dodatkowe konkurencje taneczne na zasadach określonych przez organizatora w dodatkowych regulaminach. Wyniki tej rywalizacji nie stanowią podstawy do naliczania punktów.

Sposób naliczania punktów

Obowiązują następujące zasady naliczania punktów:

 • za udział w eliminacjach każda para uzyskuje 1 pkt.
 • za udział w ćwierćfinałach każda para uzyskuje 3 pkt.
 • za udział w półfinałach każda para uzyskuje 5 pkt.
 • za udział w finałach każda para uzyskuje 5 pkt.

/punkty za udział w kolejnych rundach nie podlegają sumowaniu/.

Lokaty uzyskane w finałach premiowane są dodatkowo:

 • za zajęcie 6 miejsca - 3 pkt.
 • za zajęcie 5 miejsca - 4 pkt.
 • za zajęcie 4 miejsca - 5 pkt.
 • za zajęcie 3 miejsca - 10 pkt.
 • za zajęcie 2 miejsca - 15 pkt.
 • za zajęcie 1 miejsca - 20 pkt.