• Start
 • Przepisy dotyczące klas i punktacji klasowej

Przepisy dotyczące klas i punktacji klasowej

 1. Ustanawia się następujące klasy w kategoriach wiekowych:
Kategoria Wiek Klasy
I 7-9 lat A-I, B-I, C-I
II 10-12 lat A-II, B-II, C-II
III 13-15 lat A-III, B-III, C-III
IV 16-18 lat A-IV, B-IV
V 19-26 lat S-V, A-V, B-V, S13
VI 27-39 lat A-VI, „Hobby”, S13
VII 40 i powyżej lat A-VII, „Hobby”
 1. Każda nowa lub nowoutworzona para nie posiadająca klasy tanecznej, ma prawo startu w turniejach organizowanych dla klasy C.
 2. Przyznawanie punktów klasowych w kategorii I, II, III, IV, V jest możliwe przy rywalizacji co najmniej 3 par.
 3. Para klasy niższej kategorii I, II, III, IV i V aby przejść do klasy wyższej w danej kategorii musi
  1. zgromadzić 100 pkt. klasowych
  2. minimum trzykrotnie znaleźć się w gronie par zdobywających jedno z trzech pierwszych miejsc w turniejach (dotyczy par a nie pojedynczych tancerzy).
 4. Dopuszcza się zmianę partnerów w sezonie startowym.
 5. Zmiana partnerów skutkuje skreśleniem byłej pary z listy klasyfikacyjnej oraz wyzerowaniem zgromadzonych przez parę punktów.
 6. W chwili połączenia się partnerów z klasy wyższej z klasą niższą nowa para otrzymuje prawo startu w klasie posiadanej przez osobę z klasy niższej.
 7. Zmieniając kategorię wiekową para (tancerz – tancerka) zachowuje uzyskaną klasę.
 8. W przypadku zmiany kategorii wiekowej przez parę klasy niższej, punkty uzyskane w niższej kategorii są zerowane
 9. Zmianę kategorii i współpartnera instruktor jest zobowiązany odnotować w widoczny sposób w książeczce startowej. Tę informację obowiązkowo przesyła do głównego sędziego skrutinera.
 10. Wpisu punktów klasowych do książeczek startowych dokonuje sędzia skrutiner zawodów.
 11. Punkty klasowe uzyskane na danym turnieju wpisywane są na każdym turnieju przez sędziego skrutinera.
 12. Weryfikacji punktów uzyskanych przez parę dokonuje sędzia wyznaczony przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF®, Weryfikacja powoduje wpisanie pary do grupy par posiadających klasę wyższą oraz uprawnia do startów w turniejach organizowanych dla tej klasy.
 13. Sędzia skrutiner zobowiązany jest dostarczyć do Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® dokumentację dotyczącą klasyfikacji klas (w formie elektronicznej i wydruku).
 14. We wszystkich kategoriach wiekowych organizator turnieju ma prawo tworzyć dodatkowe konkurencje taneczne na zasadach określonych przez organizatora w dodatkowych regulaminach. Wyniki tej rywalizacji nie stanowią podstawy do naliczania punktów rankingowych i klasowych.


Sposób naliczania punktów klasowych.
Obowiązują następujące zasady naliczania punktów klasowych:
• za udział w eliminacjach każda para uzyskuje 1 pkt.
• za udział w ćwierćfinałach każda para uzyskuje 3 pkt.
• za udział w półfinałach każda para uzyskuje 5 pkt.
• za udział w finałach każda para uzyskuje 5 pkt.

/punkty za udział w kolejnych rundach nie podlegają sumowaniu/. Lokaty uzyskane w finałach premiowane są dodatkowo:
za zajęcie 6 miejsca - 3 pkt.
za zajęcie 5 miejsca - 4 pkt.
za zajęcie 4 miejsca - 5 pkt.
za zajęcie 3 miejsca - 10 pkt.
za zajęcie 2 miejsca - 15 pkt.
za zajęcie 1 miejsca - 20 pkt.